جشن بهمنگان

آیین‌های زرتشتی

با اینکه در زمستان بزرگ با سرما در ستیزیم باز هم میراث گرانبهای نیاکانمان همچون پوششی جان و دلمان را گرم می کند وبه ما  مژده ی فرا

...رسیدن جشن نیک اندیشی و خرد پاک را می دهد

 

GU1OGQzOTQxZ.jpg

جشن شهریورگان

آیین‌های زرتشتی


...واژه ی شهریور در اوستا به گونه ی خشترَه وَئیَه آمده است که به چم شهریاری نیرومند (آرزو شده) است

622233_460.jpg

اسپندگان جشن ایرانی

آیین‌های زرتشتی

...سپندارمذگان از دیر باز در تاریخ کهن سرزمین مادری ، با نام روز زن و زمین و عشاق شناخته شده است و دیر پایی آن بسیار فراتر از ولنتایناست

banoo3.jpg

گاهانبارهمس پت میدیم

آیین‌های زرتشتی

گهنبار یا گاهنبار آیین سنتی نیاکان و جشنی بسیار زیباست که تاریخی بسیار کهن دارد و شاید به زمانی باز می گردد که ایرانیان آتش را

...مهار کرده واز غار نشینی به شهر نشینی روی آوردند و گونه هایی از حیوانات را باخود اهلی کردند

Shah Abasi.jpg

جشن_اَمُردادگان

آیین‌های زرتشتی

هفتمین روز از ماه امُرداد است (امُردادروز در امُردادماه) (هفتمین روز از امرداد در گاه‌شمار زرتشتی

...

ameretat.jpg

جشن اردیبهشت‌گان

آیین‌های زرتشتی

اردیبهشتگان از جملهٔ جشنهای دوازدگانهٔ ایران باستان بوده است و از شمار جشن‌های آتش است. روز دوم از هر ماه باستانی به نام اردیبهشت می‌باشد...

Ordibeheshtgan_dinebehi.jpg

شب چله (زایش نور) از مهرپرستی تا جشن کریسمس

آیین‌های زرتشتی

مهرپرستی يكی از آیين‌های باستانی ايران بوده‌است که اکنون برجسته‌ترین جشن آن، شب چله(بزرگترین شب سال) در نخستين شب آغاز زمستان برگزار می‌شود...

Mithras_tauroctony_Louvre_Ma3441b.jpg

دستبند هفت رنگ تیر و باد

آیین‌های زرتشتی

یکی از آیین های فراموش شده جشن تیرگان پس از آیین آب پاشی و فال کوزه، بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد...

تیر و باد.jpg

جشن مهرگان

آیین‌های زرتشتی

جشن مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایرانیان است که در مهر روز از ماه مهر برگزار می‌شود. «مهرگان» پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده‌ است...

19757_856.jpg

نوزدهمین روز از ماه فروردین ( جشن فروردینگان یا فرودگ )

آیین‌های زرتشتی

فروردین از واژه فَروَشی و فَروَرتی آمده است که ویژه فرَوَهَرها است ، ماه فروردین از آن فروهرها بوده وجشن فروردینگان برای بزرگداشت و پاسداری از فروهرهاست...

Forodoog.jpg

هیرمبا کهن جشن سده 

آیین‌های زرتشتی

جشن هیرمبا (hirombā) همان جشن سده است که در شریف آباد بر اساس گاه شماری قدیم (بدون کبیسه) در روز اشتاد ایزد و آذرماه باستانی برگزار میشود ...

hiromba.jpg

آفرینگان دَهمان

آیین‌های زرتشتی

در سرودهای آفرینگان گاهنبار، آفرینگان دَهمان وکرده سروش، یک شاخه کوچک از گیاه «مورد- مورت» را نیز با انگشتان دست خود بالا می گیرد، درهمان هنگام،  باشندگان نیز انگشت نشانه دست راست خویش راهماهنگ با موبد به بالا نشانه می روند که به چَم هماهنگی...

Myrtus communis.jpg