رستم_گیو.jpg

 مردی بود بزرگوار، آرام، متین، ‌سخت‌کوش، پرکار و خیرخواه و در همه‌ی کارهای خیر و عام‌المنفعه پیش‌‌گام بود از همین‌روی نزد مردم از احترام ویژه‌ای برخوردار بود...

بزرگان

ارباب رستم گیو
Mehrban-Zartoshti_edited.jpg

من و فرزندانم همواره در کارههای فرهنگی و اجتماعی همفکری و همکاری داشته‌ایم. من آینده زرتشتیان را در این کشور آزاد (آمریکا) بسیار خوب می بینم و امیدوارم که جوانان ما نام ایران و زرتشتی را بلند آوازه نمایند...

بزرگان

ارباب مهربان زرتشتی
Shahrokh.jpg

به درست‌کاری و سلامت مالی معروف بود. چندین مدرسه و دبیرستان از خود به جای گذاشت. در آخرین سال حکومت رضا شاه و در سن ۶۵ سالگی، به طرز مشکوکی در تهران کشته شد. او بانی کتابخانه مجلس در تهران است. ارباب کیخسرو کاشف محل خاکسپاری فردوسی و بنیان‌گذار آرامگاه فردوسی در شهر توس است…

بزرگان

ارباب کیخسرو شاهرخ
Pourdavood.JPG

 استاد ابراهیم پورداوود درست هزار سال پس از فردوسی بزرگ، پیوند دهنده ی ایرانی با ایران بود. همو بود که ایرانیان را با فرهنگ کهن و پویای اوستا آشنا کرد، دانشنامه ی گرانمایه ای را که از ستم روزگار بدست فراموشی سپرده شده بود را برای ایرانیان و پارسیان بازکاوید تا فرزندان از اندیشه های بلند نیاکان آگاه گردند...

بزرگان

استاد ابراهیم پورداوود
farhang-mehr.jpg

مردی میهن دوست که در سراسر عمر خود مهر ایران را  در دل نگاهداشت و  همواره بر این باور ماند که درست زیستن با نیک اندیشی اغاز می شود...

بزرگان

دکتر فرهنگ مهر
Yeganegi (1).jpg

برخی او را پدر آبیاری نوین می‌نامند او مؤسس شرکت آبیاری سرتاسری ایران است و طی ۲۷ سال، بیش از ۲۵۰۰ حلقه چاه عمیق در سراسر ایران حفر نموده، کسی که با تاسیس شرکت بوتان، گاز را به خانه‌ها معرفی کرد...

بزرگان

M-Farhangi_edited.jpg

منوچهر فرهنگی پژوهشگران ونویسندگان ایرانی را در سراسر گیتی یاری کرد، و کتاب های ارزنده ای در زمینه فرهنگ ایرانی و زبان پارسی نوشته و به چاپ رسید وبه بهای کم بفروش رسید،...

بزرگان

منوچهر فرهنگی
فرنگیس_یگانگی.jpg

با آنکه ایشان برای پا گرفتن شورا ی عالی زنان ایران و حق رای بانوان این سرزمین بسیار کوشیدند اما کوشش برای نگه داری و شناساندن صنایع دستی و هنرهای ایرانی، نام فرنگیس یگانگی ( شاهرخ) را در تاریخ ایران  ثبت کرده است...

بزرگان

فرنگیس شاهرخ
iraj_mavandadi.jpg

 در دو دهه خدمتش در گروه مدیران وزنهارداران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا نهالی کاشت تا دیگران از آن بهره برند و چنین است که امروز از نام ن کیش سخن می گو ییم و به راستی که یاد او در سرای سرود جاودانه خواهد بود...

بزرگان

مهندس ایرج ماوندادی
Mr Pishdadi.jpg

 اوبرای نگهداری سنتهای نیک نیاکان، خاطرات زندگی خود و داستانهای بیشماری را که از زمان کودکی به یاد داشت بصورت کتاب به خوانندگان پیشکش کرد تا همگان بدین گونه با تاریخ، سنتها و فرهنگ نیاکان آشنا شوند...

بزرگان

جمشید پیشدادی
ABOUT US

The California Zoroastrian Center (CZC) is recognized by IRS as a non-profit charitable religious organization.

ADDRESS

714-893-4737

8952 Hazard Ave
Westminster, CA 92683

info@czc.org

SUBSCRIBE TO CZC NEWSLETTER

California Zoroastrian Center © 2020 - All rights reserved